Gallery
Galerij

View photos and videos uploaded


Bekijk foto's en video's die zijn geĆ¼pload

Registration | Registratie

Als je je naam en e-mailadres registreert, kunt je uploaden en bekijken / downloaden afbeeldingen. Gebruik het menu rechtsboven of selecteer uit de bovenstaande foto's.

Zoals vereist door de Britse gegevensbeschermingswet 1988 Je gegevens worden alleen door WOZ iTech gebruikt met het oog op de bruiloft van Hans en Warren, om foto's en video's van hun dag te uploaden / downloaden. Eens geregistreerd, kun je de registratie ongedaan maken zodra je bent ingelogd. Wanneer je je niet hebt ingeschreven, kun je alles verwijderen inhoud die door je wordt geplaatst, zoals vereist van de komende GDPR wetgeving. Uiteraard willen we liever je foto's en video's voor iedereen zichtbaar maken.

Registering your name and email address will allow you to upload and view/download images. Use the menu at top right, or select from the panes above.

As required by UK Data Protection Act 1988, your data will only be used by WOZiTech UK for the purpose of Hans' and Warren's wedding, to upload/download photos and videos of their day. Once registered, you can unregister once signed in. When you unregister, you have the option to delete all content posted by you, as required of forthcoming GDPR legislation. Obviously, we would prefer you to leave your photos and videos for all to see.

The Vows | De Geloftes

From Hans to Warren

Here in front of everyone we love, I give you everything that I am.
My dreams and my fears. My triumphs and my failures.
I trust you, and will always endeavour to be worthy of your trust in me.
If we face times of struggle and hardship, you can depend on me to support and protect you, no matter what the cost.
Love is friendship that has caught fire.
It is quiet understanding, mutual confidence, sharing and forgiving.
It is loyalty through good times and bad.
It settles for less than perfection and makes allowances for human weaknesses.
Love is content with the present, it hopes for the future and it doesn't brood over the past.
It is the day-in-and-out chronicle of irritations, big victories and common goals.
Because of you, I laugh a little lauder, cry a little less and smile a lot more.

From Warren to Hans

I will have known you for 6208 days. I counted every one of them this morning.
In that time you have taught me to love. To love you.
I love the way you look at me. I love the way you care for me and you let me, be me. I love how you give me the strength, courage and inspiration to love. To love you.
You make me whole. You complete me. You are my A through to Z.
For that I am both honoured and blessed to be here with you today. Our forever.

Van Hans tot Warren

Hier voor iedereen waar we van houden, geef ik alles wat ik ben.
Mijn dromen en mijn angsten. Mijn triomfen en mijn mislukkingen.
Ik vertrouw jou, en zal altijd streven dat vertrouwen in mij waardig te zijn.
Als we geconfronteerd worden met tijden van strijd en ontberingen, kun je op mij vertrouwen dat ik je zal ondersteunen en beschermen, ongeacht de kosten.
Liefde is een vriendschap die brand heeft gevat.
Het is stil begrip, wederzijds vertrouwen, delen en vergeven.
Het is loyaliteit door goede tijden en slechte tijden.
Het accepteerd minder dan perfectie en maakt tegemoetkomingen voor menselijke zwakheden.
Liefde is tevreden met het heden, hoopt op de toekomst en het treurt niet over het verleden.
Het is de dag-in-en-uit-kroniek van irritaties, grote overwinningen en gemeenschappelijke doelen.
Vanwege jou lach ik een beetje harder, huil een beetje minder en lach veel meer.

Van Warren tot Hans

Ik ken je vandaag precies 6208 dagen. Ik heb ze allemaal vanmorgen geteld.
In die tijd heb je me geleerd om van te houden. Om van je te houden.
Ik hou van de manier waarop je naar me kijkt. Ik hou van de manier waarop je om mij zorgt en je laat me zijn wie ik ben. Ik hou van hoe je me de kracht, moed en inspiratie geeft om van te houden. Om van je te houden.
Je maakt me helemaal. Je hebt me voltooid. Je bent mijn A tot Z.
Daarvoor ben ik zowel vereerd als gezegend om vandaag bij jou te zijn. Onze voor altijd.

Contact Hans and Warren

Check this box!

Contact the Venue

Remember to quote “Hans and Warren Wedding - 23rd September 2017”

Phone

+44 (0)20 7637 1001

The Montague on the Gardens

15 Montague Street
Bloomsbury, London
WC1B 5BJ